Zaštitna roba

Dezinfekcijska sredstva (pdv 13%)

LABpro HLADNJAK

Cijena:

1L boca = 23 kn/kom + pdv

5L kanistar = 97 kn/kom + pdv

Tekuće koncentrirano sredstvo

bez mirisa za čišćenje i dezinfekciju stolova, kvaka, vrata, prekidača, podova (parketa, laminata, pločica).
Količina / pakiranje:

LABUDOL NM

 

Cijena:

5kg kanistar = 90 kn/kom + pdv

Tekuće koncentrirano mirisno sredstvo za čišćenje i
dezinfekciju podova (parketa, laminata, pločica).
Količina / pakiranje: