Reklamacije i sporovi 

U slučaju reklamacije robe kupac je dužan uputiti reklamaciju tvrtki Obris d.o.o. e-mailom ili pismeno sukladno zakonskim uvjetima i rokovima.

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sljedećim slučajevima:
  • isporuka robe koja nije naručena

  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja

Odgovor na prigovor Obris d.o.o. obvezuje se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.

Odgovornost za materijalne nedostake

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i Obris d.o.o., u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.

Reklamacije se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje.

U slučaju reklamacije, reklamaciju pošaljite na adresu: Obris d.o.o., Osječka 36A, 21000 Split ili na mail: obris.st@gmail.com
Vidljiva vanjska oštećenja ambalaže ili robe obavezno je prijaviti djelatniku dostavne službe.

Pravo na jednokratni raskid ugovora

Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu (Internet trgovina) može raskinuti ugovor ne navodeći razlog za to (Članak 72. Zakon o zaštiti potrošača), u roku četrnaest (14) dana od primitka robe, uz pretpostavku da je prije toga dobio potvrdu prethodne obavijesti. Ukoliko kupac s ugovorom na daljinu nije dobio potvrdu prethodne obavijesti o mogućnosti jednostranog raskida ugovora, pravo kupac za jednostrani raskid ugovora je 12 mjeseci. Raskid ugovora nije moguć za robu koja je prije proizvodnje naručena i izrađena po specifikaciji kupca ili koja je jasno prilagođena potrošaču (Članak 79, stavak 3 Zakona o zaštiti potrošača).

U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. Zakon o zaštiti potrošača). Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77. Zakon o zaštiti potrošača) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

Ako ste odabrali krivu veličinu proizvoda ili proizvod s motivom, takva reklamacija neće biti uvažena. Razlog tomu je što se na našoj stranici, uz svaki proizvod, nalazi prikaz proizvoda s informativnim dimenzijama (visina i širina) proizvoda. Svaki proizvod se proizvodi tek nakon vaše zaprimljene narudžbe. Stoga, proizvod koji bi nam vratili, ne možemo dalje prodati. On je napravljen i naručen upravo i samo za Vas!  Nije moguć povrat proizvoda zbog nesviđanja.

Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe, te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već će se izvršiti procjena umanjenja vrijednosti proizvoda.

Ostala prava i obveze su navedene u Standardnom Informacijskom Obrascu za jednostrani raskid ugovora.


Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte.

Moj proizvod je oštećen u transportu

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom djelatniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnu listu, te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.

Posebni uvjeti

Na promotivne artikle nema vremenske garancije.

Online rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

To znači da ako naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Pravo izmjene uvjeta

Obris d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Splitu.